Ankieta

Region GALICJA » Ankieta

 

Drodzy Przyjaciele!

 Przystępujemy do przeprowadzenia w naszej Wspólnocie anonimowej ankiety i prosimy Was o pomoc w jej przeprowadzeniu. Ankieta, o której wypełnienie Was prosimy, pokaże nam, jaka jest Wspólnota Anonimowych Alkoholików w Polsce po czterdziestu latach swojego istnienia. Zebrane dane pozwolą lepiej poznać strukturę członkostwa AA w Polsce i posłużą do skuteczniejszego niesienia posłania Dwunastego Kroku. Podobne badania przeprowadzane są we Wspólnocie AA w wielu krajach.

 W ankiecie jest 7 pytań, w tym dwa dotyczące płci i wieku. Na każde z pytań należy opowiedzieć stawiając znak "X" w odpowiednim miejscu. Kwestionariusze ankiety są całkowicie anonimowe, o co szczególnie dbamy kierując się Dwunastą Tradycją.

 Zespół, po wielu konsultacjach z uczestnikami Wspólnoty w trakcie ubiegłorocznych Warsztatów Rzeczników i Intergrup oraz Konferencji Służby krajowej AA uznał, biorąc pod uwagę specyfikę naszej wspólnoty i potencjalne możliwości - że najwłaściwszą formą, gwarantującą pozyskanie miarodajnych informacji zwrotnych, jest ankieta powszechna, obejmująca wszystkie grupy w Polsce i w Regionie Europa. Zwracamy się do wszystkich grup, do których jesteśmy w stanie dotrzeć, z zaproszeniem do udziału w ankiecie. Informacje zawarte w zwróconych ankietach posłużą analizie i opracowaniu wyników.

 W przyszłości bogatsi o wiedzę, ile grup w Polsce jest gotowych wziąć udział w tym projekcie, można rozważyć wzorem amerykańskiej i brytyjskiej wspólnoty, przeprowadzenie ankiety w dwóch fazach - rozsyłając zaproszenia do udziału - a następnie wybór spośród zgłaszających się grup reprezentatywnej próby badawczej.

 Od naszej wspólnej odpowiedzialności i wkładu pracy będzie zależeć efekt końcowy stąd prosimy o pomoc wszystkim zaangażowanym w przeprowadzenie ankiety, szczególną rolę będą tu mieli mandatariusze naszych Grup AA. Na nich będzie spoczywał główny ciężar wykonania właściwej pracy. Od ich zaangażowania i odpowiedzialności zależy sukces projektu. Prosimy ich o;

 - dostarczenie ankiet na grupę. Poinformowanie o celach jakie ma przeprowadzenie ankiety, kładąc przy tym mocny nacisk na anonimowość i poufność zawartych w niej danych i zgodność z zasadami i Tradycjami AA.

 - poproszenie zainteresowanych o pozostanie po mityngu ( przeprowadzenie ankiety na grupie to 3-5 min czasu ) zadbanie wcześniej aby była odpowiednia ilość przyborów piśmiennych.

 - zebranie wypełnionych ankiet.

 - wypełnienie opisu pakietu

 - dostarczenie pakietu do intergrupy, PIKu lub do BSK.

 W przypadku pojawiających się pytań i wątpliwości zwracajcie się do BSK z prośbą o pomoc i wyjaśnienie. Mail biuro@aa.org.pl telefon 22 828 04 94.

 Zespół ds przygotowania ankiety