46 KSK - formularze

Region GALICJA » 46 KSK - formularze

FORMULARZE DLA KANDYDATÓW NA 46 KSK

Poniżej są do pobrania formularze na 46 konferencję, które po wypełnieniu proszę odesłać do biura do 30 czerwca 2017r.

-----------------------------

Fundacja Biuro Słuzby Krajowej

Anonimowych Alkoholików w Polsce

ul. Chmielna 20

00-020 Warszawa

NIP: 525 10 09 260

tel. +48 22 828 04 94

-----------------------------

Formularze są w formie pdf (do odczytu i wydrukowania) oraz w wersji edytowalnej.